Op koers

De bouw van het sociaal ecologische woonproject Groene Mient ligt op koers. Inmiddels is beton gestort voor de fundering met daarin de pijpen voor electriciteit en waterleiding. En de riolering wordt aangelegd.  

Lees meer

Boorpalen voor fundering

Vandaag is begonnen met het aanbrengen van boorpalen in de grond voor de fundering van de nieuwe woningen.  Hiervoor worden gaten in de grond geboord die worden opgevuld met betonspecie met een bewapening. De uitvoering verloopt nagenoeg trillingsvrij, waardoor het…

Lees meer
Sneak Preview

Sneak preview

De omwonenden is het vast al opgevallen, de bouw van Groene Mient is echt begonnen. In de afgelopen twee weken zijn de bronnen voor de warmtepompen aangelegd door het bedrijf Klimaatgarant (website Klimaatgarant).  In week 7 start het boren van…

Lees meer

Spannende decembermaand

In december beleefden de Groene Mient leden een spannende tijd met het op tijd rond krijgen van alle hypotheken. Vlak voor het jaareinde tekende het laatste huishouden bij de notaris hun contract voor de grondoverdracht. De Groene Mient woondroom gaat…

Lees meer