skip to Main Content

Groene Mient wil een duurzame klimaat-neutrale wijk vormen. Daarom hebben de Groene Mient’ woningen geen gasaansluiting en zijn er verschillende duurzame energieconcepten toegepast. Woningen hebben nu een ‘kleinverbruik’ electriciteitsaansluiting. De vereniging heeft de ambitie om een coöperatie te vormen die haar leden energie levert als ‘ grootverbruiker’. Groene Mient wil daarmee gebruik maken van het Besluit experimenten decentrale electiciteitsopwekking (Rijksoverheid 28.02.2015). Deze regeling is voor coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s). Hiervoor is met betrokken partijen – Eneco Smart Energy, Stedin Netwerkbeheer, Joulz Diensten en de Gemeente Den Haag – een intentieverklaring getekend op 12 september tijdens de officiële opening van het Groene Mient sociaal ecologische woonproject. Deze intentieverklaring betreft het opstellen van een projectplan gericht op een experimenteel energienet (een virtueel decentraal elcetriciteitsnet). Met energiebedrijf Eneco en netwetbeheerder Stedin gaat Groene Mient onderzoeken of en hoe alle energie binnen Groene Mient opgewekt, bewaard en geconsumeerd kan worden.

De achtergrond en inhoud van de intentieverklaring is te lezen hier. Bekijk ook het filmpje Bewoners Den Haag nemen regie over energie – wijk Groene Mient.

Translate »
Back To Top