skip to Main Content

Het sociaal ecologisch woonproject Groene Mient bestaat uit 33 (particuliere) duurzame  woningen op een lap grond van 7600 m2 aan de Mient in de Haagse Vruchtenbuurt, in een  groene omgeving en vlak bij de zee. De gemeenschappelijke sociale en ecologische waarden  van de Vereniging Groene Mient zijn de leidraad van het gezamenlijk woonproject. Het woonproject is vormgegeven volgens een gezamenlijk  architectonisch ontwerp, maar daarbinnen verschilt iedere woning van elkaar volgens de  wensen van de individuele huishoudens. De woningen omringen een gezamenlijke  ecologische tuin, waarin ook een gemeenschappelijk gebouw als  ontmoetingsruimte.

Zelfvoorziening van energie, gebruik van niet-fossiele brandstoffen, innovatieve technologie,  natuurlijke en duurzame materialen, hergebruik van materialen en water, en toegankelijke en  flexibele woningen zijn belangrijk onderdeel van de bouw van het woonproject.

Het woonproject is vormgegeven door het samenwerkingverband van de Haagse bureaus  Architektenkombinatie en FilliéVerhoeven in nauwe samenwerking met de toekomstige  bewoners. De bouw van het woonproject is uitgevoerd door bouwbedrijf Sprangers uit Breda. Ervaring met cpo-projecten en met duurzaam bouwen waren belangrijke criteria bij  deze keuze van architecten en bouwbedrijf. Groene Mient is in de totstandkoming van het project bijgestaan door het bureau Buildingcommunity.

Groene Mient is in Den Haag de eerste CPO die een dergelijk groot sociaal en ecologisch woonproject weet te realiseren.

Enige projectgegevens:
Terreinoppervlakte: 7653m2
Bebouwd gedeelte: 2089m2
33 verschillende woningen
Bruto vloeroppervlak van de gerealiseerde woningen: 4819 m2
Gebruiksoppervlak van de gerealiseerde woningen: 4150m2
GBO/BVO: 0,86
Bouwkosten incl installaties: < € 1000/ m2 bvo incl btw
Waardevermeerdering van een woning vlgs taxatie makelaar: >15%
Woningbudgetten bij de start van de CPO: € 165.000 – € 365.000
Bouwkosten bij oplevering: € 155.000 – € 265.000
Gewenst woonoppervlak bij start CPO: 90 -180m2
Gerealiseerde woonoppervlakken: 85 – 165m2
Periode start Vereniging Groene Mient tot en met officiele opening : januari 2013 – september 2017
Start bouw januari 2016, oplevering mei-juni 2017

 

Down load  de publikatie CPO Groene Mient, the story van de architecten  over het proces  van ontwerp tot en met de bouw.

Down load Regio TV video over proces van  sociaal ecologisch woonproject Groene Mient.

groene-mient-ontwerp-noordblok-en-slinger

Translate »
Back To Top