Het sociaal ecologisch woonproject Groene Mient bestaat uit 33 (particuliere) duurzame  woningen op een lap grond van 7600 m2 aan de Mient in de Haagse Vruchtenbuurt, in een  groene omgeving en vlak bij de zee. De gemeenschappelijke sociale en ecologische waarden  van de Vereniging Groene Mient zijn de leidraad van het gezamenlijk woonproject. Het woonproject is vormgegeven volgens een gezamenlijk  architectonisch ontwerp, maar daarbinnen verschilt iedere woning van elkaar volgens de  wensen van de individuele huishoudens. De woningen omringen een gezamenlijke  ecologische tuin, waarin ook een gemeenschappelijk gebouw als  ontmoetingsruimte.

Zelfvoorziening van energie, gebruik van niet-fossiele brandstoffen, innovatieve technologie,  natuurlijke en duurzame materialen, hergebruik van materialen en water, en toegankelijke en  flexibele woningen zijn belangrijk onderdeel van de bouw van het woonproject.

Het woonproject is vormgegeven door het samenwerkingverband van de Haagse bureaus  Architektenkombinatie en FilliéVerhoeven in nauwe samenwerking met de toekomstige  bewoners. De bouw van het woonproject is uitgevoerd door bouwbedrijf Sprangers uit Breda. Ervaring met cpo-projecten en met duurzaam bouwen waren belangrijke criteria bij  deze keuze van architecten en bouwbedrijf. Groene Mient is in de totstandkoming van het project bijgestaan door het bureau Buildingcommunity.

Groene Mient is in Den Haag de eerste CPO die een dergelijk groot sociaal en ecologisch woonproject weet te realiseren.

groene-mient-ontwerp-noordblok-en-slinger