skip to Main Content

Groene Mient realiseerde de volgende maatregelen:

  • Gebruik regenwater: opvangen van de daken en langzaam laten filteren in de gezamenlijke tuin (wadies).
  • Verlichting: (energiezuinige) buitenverlichting.
  • Groen/ bodem: waardevol bestaand groen is geinventariseerd en behouden. Tevens is vermenging van vruchtbare aarde en arm zand tijdens de grond/sloopwerkzaamheden voorkomen.
  • Materialen/ verharding: zo veel mogelijk waterdoorlatende bestrating voor parkeerplaatsen en paden.
  • Hergebruik: bij de sloop van het voormalige schoolgebouw zijn de materialen die geschikt zijn geselecteerd voor hergebruik in het woonproject.

Bekijk de powerpoint presentatie van: ecologisch-woonrijp-maken-impressie

Voor de realisatie heeft Groene Mient gebruik gemaakt van de stimuleringsregeling klimaatadaptie van Hoogheemraadschap Delfland.

Zie ook nieuwsberichten Test wadi’s en Een woonwijk met een ecologische visie.

Translate ┬╗
Back To Top