Uitgangspunt bij de energievoorziening van Groene Mient is dat de woningen zoveel mogelijk energieneutraal en zelfvoorzienend zijn. Dat zal bereikt worden met inzet van zonnepanelen, warmtepompen, duurzaam opgewekte stroom en slimme balansventilatie

Inmiddels is de sloop van het schoolgebouw voltooid en is een begin gemaakt met het bouwrijp maken van de grond. Dat gebeurt op een zo ecologisch mogelijke manier.
Naar verwachting gaat in oktober 2015 de eerste paal van Groene Mient de grond in, zodat eind 2016 Den Haag een nieuwe groene wijk rijker is.