skip to Main Content

Het sociaal ecologisch woonproject Groene Mient bestaat uit 33 (particuliere) duurzame  woningen op een lap grond van 7600 m2 aan de Mient in de Haagse Vruchtenbuurt, in een  groene omgeving en vlak bij de zee. De gemeenschappelijke sociale en ecologische waarden  van de Vereniging Groene Mient zijn de leidraad van het gezamenlijk woonproject. Het woonproject is vormgegeven volgens een gezamenlijk  architectonisch ontwerp, maar daarbinnen verschilt iedere woning van elkaar volgens de  wensen van de individuele huishoudens. De woningen omringen een gezamenlijke  ecologische tuin, waarin ook een gemeenschappelijk gebouw als  ontmoetingsruimte.

Zelfvoorziening van energie, gebruik van niet-fossiele brandstoffen, innovatieve technologie,  natuurlijke en duurzame materialen, hergebruik van materialen en water, klimaatadaptie en biodiversiviteit zijn belangrijk onderdeel van het woonproject.

Het woonproject is vormgegeven door het samenwerkingverband van de Haagse bureaus  Architektenkombinatie en FilliéVerhoeven in nauwe samenwerking met de toekomstige  bewoners. De bouw van het woonproject is uitgevoerd door bouwbedrijf Sprangers uit Breda/Delft. Ervaring met cpo-projecten en met duurzaam bouwen waren belangrijke criteria bij  deze keuze van architecten en bouwbedrijf. Groene Mient is in de totstandkoming van het project bijgestaan door het bureau Buildingcommunity.

Het wadi systeem is ontworpen door Robbert Kruiniger (Groene Mient) en de technische uitwerking is gedaan door Graphorn Civiele Techniek (bekijk filmpje).

Groene Mient is in Den Haag de eerste CPO die een dergelijk groot sociaal en ecologisch woonproject weet te realiseren.

Enige projectgegevens:
Terreinoppervlakte: 7653m2
Bebouwd gedeelte: 2089m2
33 verschillende woningen
Bruto vloeroppervlak van de gerealiseerde woningen: 4819 m2
Gebruiksoppervlak van de gerealiseerde woningen: 4150m2
GBO/BVO: 0,86
Bouwkosten incl installaties: < € 1000/ m2 bvo incl btw
Waardevermeerdering van een woning vlgs WOZ taxatie : >15%
Woningbudgetten bij de start van de CPO: € 165.000 – € 365.000
Bouwkosten bij oplevering: € 155.000 – € 265.000
Gewenst woonoppervlak bij start CPO: 90 -180m2
Gerealiseerde woonoppervlakken: 85 – 165m2
Periode start Vereniging Groene Mient tot en met officiele opening : januari 2013 – september 2017
Periode start architectenkeuze tot en met oplevering: feb 2014 – mei-juni 2017
Start bouw januari 2016, oplevering mei-juni 2017

Materialen gevel

Leisteengevel
Van de 33 woningen van Groene Mient zijn de gevels bekleed met groen-grijze leien, afkomstig uit de leigroeve Lugo in Spanje. De leien zijn ‘dynamisch gedekt’ en geschroefd. Hierdoor krijgen de gevels zowel in hoogte als diepte een ander aanzien. In totaal zijn er 42.000 leistenen verwerkt op een totale oppervlakte van 1200 vierkante meter.

Houtengevel
De gevelbekleding van de 33 woningen bestaat verder uit 2.000 m² Douglas houten gevelbekleding.De Douglas is verduurzaamd met Woodlife HL50 en brandvertragend behandeld.

Foto’s en downloads

Bekijk foto’s van het Groene Mient project  via de link 1)  de fotoserie  van de architecten FillieVerhoeven en 2) de fotoserie van stedenbouwkundige Nanda Sluijsman

Download via de link de publikatie Groene Mient. Studie in bruin en grijs in Het Houtblad 3/2018

Download via de link Groenblauwenetwerken over de klimaatadaptiviteit van het project.

Down load via de link  Regio TV video over het proces van  sociaal ecologisch woonproject Groene Mient.

Download via de link Omroep West over het leven in Groene Mient twee jaar naar oplevering.

groene-mient-ontwerp-noordblok-en-slinger

Translate »
Back To Top