skip to Main Content

Visie en plan van Groene Mient

Groene Mient is een bewonersinitiatief in Den Haag en onze missie is om een bijzonder sociaal ecologisch woonproject te realiseren. Belangrijke uitgangspunten van het te realiseren woonproject zijn:

  • sociale diversiteit en ruimte voor eigenheid,
  • samenleven in verbondenheid,
  • ecologisch verantwoord wonen,
  • betaalbaar, toegankelijk en flexibel wonen.

De visie

Den Haag is een aantrekkelijke stad om te wonen vanwege de ligging aan zee en veelal goede infrastructurele en culturele voorzieningen. Ook is er ruimte voor verschillende bevolkingsgroepen en levensstijlen. Maar mensen ervaren ook minder prettige aspecten aan de stad, zoals het gebrek aan sociale cohesie, vermindering van natuur, milieuvervuiling en problemen rond welzijn en gezond leven.

In Groene Mient vinden stadsmensen elkaar in een gezamenlijke visie . De essentie van deze visie is om de verbinding terug te vinden. En dit willen we verwezenlijken in een sociaal ecologisch woonproject, waar mensen zich verbonden voelen met zichzelf, met elkaar, met de buurt, met de wereld en met de natuur.

We willen een groen dorp in de grote stad creëren, waar bewoners zich thuis voelen, in balans komen, zich gezond voelen, geïnspireerd bezig zijn, betrokken zijn, leren en ontwikkelen.

Het gaat om het creëren van een open woongemeenschap, een community, waar de centrale waarden heersen van in vriendschap en respect met elkaar samenleven, zorg voor elkaar en voor de buurt, en verantwoord omgaan met energie, grondstoffen en voedsel. Waar ook ruimte is voor creativiteit , eigen initiatief en privacy. Waar diversiteit én eigenheid de norm zijn.

We willen werken en leven vanuit waarden als inspiratie, coöperatie, respect, openheid en saamhorigheid .

De plannen

Het realiseren van de verbinding en de gemeenschappelijke sociale en ecologische waarden zijn de leidraad van ons gezamenlijk woonproject. Dit zal tot uitdrukking komen in innovatieve architectuur en in het gebruik van duurzame materialen en technologie. Maar ook in gezamenlijke (buiten)ruimtes, zoals een gemeenschappelijke ecologische groene tuin. Zelfvoorziening van energie, hergebruik van materialen en water en voedsel uit de buurt, toegankelijkheid en flexibiliteit zijn een belangrijk streven. Op deze manier willen we de uitdagingen van de toekomst aangaan.

Heel belangrijk is om een goede synergie te ontwikkelen tussen de (toekomstige) bewoners om samen hun gezamenlijk droomwoonproject te realiseren. Ook is een goede communicatie met de buurt van essentieel belang voor het slagen van het project.

We streven naar een evenwichtige samenstelling van bewoners, onder meer verschillende generaties, culturele achtergronden en inkomensgroepen. Ook zal er ruimte zijn voor kantoor, studio of praktijk aan huis.

Het streven is om woningen te bouwen voor verschillende woonwensen en budgetten, maar met een gezamenlijk beeld naar buiten. Een beeld dat de gezamenlijke visie van Groene Mient uitstraalt.

Die gezamenlijkheid vinden we door samen aan het project te werken, iedere vanuit eigen kennis en mogelijkheden. We wisselen uit, discussiëren, gaan op excursie, doen onderzoek en realiseren gaandeweg een unieke identiteit en planvorming die eigenheid, creativiteit en verbintenis uitstraalt.

Download Visie en Plan van Groene Mient

Translate »
Back To Top