skip to Main Content

Visie Groene Mient, groen dorp in de grote stad.

Groene Mient is een bewonersinitiatief dat een bijzonder sociaal ecologisch woonproject realiseert in de Vruchtenbuurt in Den Haag. Belangrijke uitgangspunten van het woonproject zijn :

  • sociale diversiteit en ruimte voor eigenheid,
  • samenleven in verbondenheid,
  • ecologisch verantwoord wonen,
  • betaalbaar, toegankelijk en flexibel wonen.

De naam Groene Mient is geïnspireerd door het oud Nederlandse woord mient, dat gemeenschappelijke (duin)weide betekent

Visie van Groene Mient

Den Haag is een aantrekkelijke stad om te wonen vanwege de ligging aan zee en veelal goede infrastructurele en culturele voorzieningen. Ook is er ruimte voor verschillende bevolkingsgroepen en levensstijlen. Maar mensen ervaren ook minder prettige aspecten aan de stad, zoals het gebrek aan sociale cohesie, vermindering van natuur, milieuvervuiling en problemen rond welzijn en gezond leven.

In Groene Mient vinden stadsmensen elkaar in een gezamenlijke visie . De essentie van deze visie is om de verbinding terug te vinden. En dit willen we verwezenlijken in een sociaal ecologisch woonproject, waar mensen zich verbonden voelen met zichzelf, met elkaar, met de buurt, met de wereld en met de natuur. We willen een groen dorp in de grote stad creëren, waar bewoners zich thuis voelen, in balans komen, zich gezond voelen, geïnspireerd bezig zijn, betrokken zijn, leren en ontwikkelen.

Het gaat om het creëren van een open woongemeenschap, een community, waar de centrale waarden heersen van in vriendschap en respect met elkaar samenleven, zorg voor elkaar en voor de buurt, en verantwoord omgaan met energie, grondstoffen en voedsel. Waar ook ruimte is voor creativiteit , eigen initiatief en privacy. Waar diversiteit èn eigenheid de norm zijn. We streven naar een evenwichtige samenstelling van bewoners, ondermeer verschillende generaties, culturele achtergronden en inkomensgroepen.

Onze sociale en ecologische waarden zijn terug te vinden in de innovatieve architectuur en in het gebruik van duurzame materialen en technologie. Zelfvoorziening van energie, hergebruik van materialen en water en toegankelijke en flexibele woningen zijn daarbij een belangrijk streven. Maar ook gezamenlijke (buiten)ruimtes, zoals een gemeenschappelijke ecologische groene tuin, en voedsel van dichtbij .

Op deze manier willen we de uitdagingen van de toekomst aangaan.

Translate »
Back To Top