skip to Main Content

Groene Mient is een woonproject met een lange adem. Het sociaal ecologisch woonproject is voortgekomen uit het initiatief van de Stichting Vormidabel ( 2002) dat een project wilde realiseren naar voorbeeld van de Waterspin (1998) in Den Haag. In gesprekken van Vormidabel met de Gemeente Den Haag valt het oog op een locatie aan de Mient in de Vruchtenbuurt. Ook wordt een samenwerking aangegaan met woningbouwvereniging Vestia om het project te realiseren. In 2012 raakt Vestia echter in grote financiële problemen en trekt zich terug uit het project. Hierdoor wordt het voor Vormidabel moeilijk om haar oorspronkelijk plan te realiseren.

Na een intensieve wervingscampagne kan in 2013 met een nieuwe groep geïnteresseerden een doorstart worden gemaakt. De Stichting Vormidabel wordt omgezet in de Vereniging Groene Mient. De naam Groene Mient is geïnspireerd door het oud Nederlandse woord ‘mient’, dat gemeenschappelijke (duin)weide betekent. Namens de 33 leden treedt de vereniging vervolgens op als Collectief Particulier Opdrachtgever (CPO). De toekomstige bewoners zijn daarmee zelf opdrachtgever en ontwikkelen zo zelf hun eigen woonproject. Het project draait op zelfwerkzaamheid en de leden zijn actief in diverse werkgroepen. Zij worden daarin bijgestaan door het bureau Buildingcommunity.

Eind februari 2014 neemt Groene Mient een aankoopoptie op de grond. In mei wordt na een spannende selectieprocedure uit een longlist van 37 architectenbureaus, aangedragen door leden, gekozen voor het samenwerkingverband van de Haagse bureaus Architektenkombinatie en FilliéVerhoeven. Zij gaan samen met de toekomstige bewoners het sociaal ecologische woonproject aan de Mient vormgeven. Het project komt in een stroomversnelling in de zomer van 2014 wanneer de vereniging er in slaagt om de gemeente Den Haag , eigenaar van de grond, de eerste 10% van de grondkosten te betalen. In november wordt de oude school (het voormalige Maris College) op de bouwlocatie gesloopt. Geschikte materialen worden bewaard voor hergebruik. Na het slopen volgt het woonrijp maken van de grond dat op een zo ecologisch vriendelijke manier zal gebeuren. En er wordt een ontwerp voor een gemeenschappelijke ecologische tuin gemaakt. Ook hier zijn enthousiaste werkgroepen van Groene Mient bij betrokken.

Na een uitvoerig aanbestedingstraject wordt in september 2015 bouwbedrijf Sprangers uitgekozen om de woningen te bouwen. Ervaring met cpo-projecten en met duurzaam bouwen waren belangrijke criteria bij de keuze. Net voor het einde van het jaar zijn alle leden er in geslaagd de financiering van hun eigen woningen rond te krijgen. De grondoverdracht kan nu plaatsvinden. Het was een spannende tijd.

Op 15 januari 2016 is het eindelijk zover. Op het bouwterrein aan de Mient gaat de bouw officieel van start met luide gongslagen van Groene Mient voorzitter Gita van Duinen en wethouder Joris Wijsmuller. Dit wordt gevolgd door een feestelijke bijeenkomst van toekomstige bewoners van Groene Mient en hun familieleden, omwonenden en buurtinstanties, gemeenteambtenaren, architecten en adviseurs.

De huizen aan de Mient worden begin 2017 opgeleverd en de laatste huizen aan het Limoenhof mid-2017. Intussen wordt ook de infrastructuur van het binnenterrein aangelegd door het bedrijf Graphorn in samenwerking met de bewoners.

Op 12 september 2017 wordt de officiele opening van het sociaal ecologische woonproject Groene Mient op feestelijke wijze gevierd met ondermeer de ondertekening van een intentieverklaring van Groene Mient en Eneco Smart Energy, Stedin Netwerkbeheer, Joulz Diensten en de Gemeente Den Haag. Deze intentieverklaring betreft het opstellen van een projectplan gericht op een experimenteel energienet (een virtueel decentraal elcetriciteitsnet) waarbij onderzocht gaat worden of en hoe alle energie binnen Groene Mient opgewekt, bewaard en geconsumeerd kan worden.

groepsfoto Groene Mient leden-toekomstige bewoners 2015
groepsfoto Groene Mient leden-bewoners 2022
Translate »
Back To Top