skip to Main Content

De vereniging Groene Mient is een bewonersinitiatief in Den Haag met als doel een bijzonder sociaal ecologisch woonproject te realiseren. De vereniging Groene Mient bestaat uit 33 leden. Zij ontwikkelen het woonproject in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), wat betekent dat de leden als toekomstige bewoners zelf gezamenlijk opdrachtgever en risicodrager zijn. Onze gemeenschappelijke sociale en ecologische waarden zijn de leidraad van ons gezamenlijk woonproject.

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste besluitvormende orgaan. Besluitvorming gaat via consent¹. Leden zijn verplicht om minimaal één dagdeel per week aan tijd te investeren in het project en actief deel te nemen in verschillende werkgroepen.

De Vereniging Groene Mient werkt samen met de gemeente Den Haag en diverse professionele partners. Er is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van soortgelijke projecten in binnen- en buitenland. Een professioneel adviseur op het gebied van CPO’s ondersteunde het proces en maakte de groep wegwijs in de rol van opdrachtgever.

Werkgroepen en taken

Deze werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van taken, in het bijzonder het verzamelen van nodige informatie ter voorbereiding van voorstellen, workshops en excursies voor leden en communicatie met professionele partners. De werkgroepen zijn geclusterd in vier groepen. Iedere cluster heeft een ‘ kartrekker’ en een bestuurslid die de link is met het bestuur. Het bestuur wordt bijgestaan door adviseurs op het gebied van procesondersteuning, duurzaamheid, en uitvoer bouw.

 • Cluster Bouw bestaat uit de werkgroep Bouw en de werkgroep Materialisatie.
 • Cluster Buitenruimte bestaat uit de werkgroep Ecologisch woonrijp maken, de werkgroep Gemeenschappelijke ruimte en werkgroep Tuin,
 • Cluster Financiën en Juridisch bestaat uit de werkgroep Financiën, de werkgroep Juridisch,
  Leenfonds, en kascommissie.
 • Cluster Communicatie bestaat uit de werkgroep Communicatie, werkgroep Besluitvorming, werkgroep Welkom en evenementen, en beheer potje Lief&Leed.

CPO in de praktijk

 • vrijheid om naar eigen inzicht te ontwerpen
 • kans om je ecologische (droom)huis te verwezenlijken
 • vormgeven collectieve woonomgeving
 • véél werk, veel overleg en een lange adem
 • financiële investeringen ѐn dragen van risico’s
 • besluitvorming via consent, je moet er samen uitkomen!

¹ Consent is afkomstig uit de socratische besluitvorming. Een besluit wordt niet met een traditionele meerderheid aangenomen, maar in dialoog voorbereid en pas als geen van de leden een overwegend bezwaar heeft ingediend. Niemand zegt meer nee. Er wordt de tijd genomen om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Het gaat om uitwisseling van ideeën en argumenten om gezamenlijk tot de beste oplossing komen. In deze manier van besluitvorming is er ruimte voor creativiteit, individuele opvattingen en is iedereen gelijkwaardig.

Translate »
Back To Top