skip to Main Content

Groene Mient legt een gemeenschappelijke tuin aan volgens de basisprincipes van Permacultuur, waarmee wordt geprobeerd een ecologische, eetbare tuin te maken goed voor mens en andere levende organismen. Groene Mient wordt hierbij geadviseerd door de permacultuurdeskundigen van Eetbaar Park in Den Haag.

Elke maand wordt een tuinwerkdag georganiseerd, waarbij Groene Mient’ bewoners samen in de tuin werken voor aanplanting en onderhoud.

Er zijn ook compostmolens aangeschaft, waarin het organische afval (met name van groenten) van Groene Mient bewoners in snel tempo tot tuincompost wordt gemaakt.

Om wateroverlast en verdroging door klimaatverandering het hoofd te bieden, heeft Groene Mient stappen genomen om het hemelwater zo goed mogelijk in de tuin integreren. Daarvoor is  half-open bestrating toegepast en zijn wadi’s rondom de tuin aangelegd. Wadi is een acroniem van Water Afvoer Door Infiltratie. Het afstromend regenwater loopt van de daken en bestrating via gootjes naar de wadi, een begroeide greppel. De wadi’s zorgen er voor dat het regenwater wordt behouden in de bodem van de tuin. De wadi’s zijn onderling via buizen met elkaar verbonden. De kleurrijk begroeide wadi’s zorgen voor verkoeling tijdens warme zomerse dagen. Bij hevige regenval kunnen ze niet overstromen doordat een instelbare vlotterklep binnenin de verzamelput ervoor zorgt dat het overtollige water afgevoerd wordt naar een in de buurt liggende sloot.

Bekijk dit filmpje over de klimaatadaptie van Groene Mient

De tuin is nog in wording maar belooft prachtig te worden en is nu al een paradijselijke plek.  Er zijn al verschillende vruchtenbomen en (bloeiende) struiken aangeplant. Ondertussen hebben we grondverbeteraars zoals winterrogge, lupine en klaver geplant en maken onze eigen compost, om een gevarieerd en gezond bodemleven te krijgen. En we hebben een kleine moestuin waarvan we de oogst gebruiken voor gemeenschappelijke maaltijden. Een voedselbosje is in wording.

Lees meer over de ontwikkeling van onze gezamelijke permacultuur tuin in de nieuwsberichten.

       Hieronder foto’s van tuinwerkdagen Groene Mient (foto’s Groene Mient)                                                 

de eerste bomen worden geplant
de eerste struiken worden geplant
fruitstraat voorjaar
fruitstraat zomer
voedselbosje in wording
moestuin
compost
Translate »
Back To Top