skip to Main Content

Na een spannende selectieprocedure uit een longlist van 37 architectenbureaus aangedragen door haar leden, heeft de vereniging Groene Mient gekozen voor het samenwerkingverband van de Haagse bureaus Architektenkombinatie en FilliéVerhoeven. Zij gaan samen met de toekomstige bewoners het sociaal ecologische woonproject aan de Mient vormgeven.

Het samenwerkingsverband wordt gevormd door de bureaus van architecten Fred Bos, Dennis Hofman, Dennis Fillié en François Verhoeven. Zij werken samen onder één dak aan de Stille Veerkade in Den Haag. Hier werken elf mensen gezamenlijk aan tal van duurzame projecten waarvan vele binnenstedelijk. Zij zien Groene Mient met haar grote diversiteit aan wensen en eisen, als een aantrekkelijke uitdaging waar met plezier en enthousiasme aan gewerkt gaat worden. Ondertussen zijn de eerste oriënterende gesprekken met de bewoners gestart en is de schetsontwerpfase ingegaan.

Groene Mient is een bewonersinitiatief in Den Haag dat er naar streeft een bijzonder woonproject te realiseren. De vereniging telt op dit moment 33 leden. Deze toekomstige bewoners zijn zelf gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen bouwproject (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Onder begeleiding van een professionele procesbegeleider, zijn alle leden in diverse werkgroepen actief aan het werk om hun gezamenlijke woondroom te realiseren.
In dit innovatieve project wordt samengewerkt met de gemeente Den Haag en diverse professionele partners.

Translate »
Back To Top