skip to Main Content

’t Ei, de gemeenschappelijke ruimte van Groene Mient, wordt vaak gebruikt als ontmoetingsplek voor duurzame burgerinitiatieven uit de wijk, en ook uit de wijdere omgeving.

Zo konden hier op 13 mei de nieuwe raadsleden van de commissie Leefomgeving kennismaken met verschillende burgerinitiatieven in Den Haag die met energietransitie bezig zijn, waaronder Duurzaam Benoordenhout, Energierijk Laak, De Groene Regentes, Energiebank en meer, Duurzaam Bezuidenhout, Duurzame Bloemen en Bomenbuurt, Warm in de Wijk en Sterk op stroom.

De raadsleden werden geïnformeerd over de diverse buurtinitiatieven en er werd een geanimeerd gesprek gevoerd over zaken als kansen en knelpunten voor ondermeer wijkwarmtenetten, nodige actie ter voorkoming van energiearmoede en de aanpak van lokale energie en warmte initiatieven.

De aanwezige raadslieden waren Yousef Assad ( D66), Caroline Verduin ( D66) en Robert Barker (Partij voor de Dieren).

Lees via de link meer over het initiatief Energy Dating, doel en oplossingen.

Translate »
Back To Top