skip to Main Content

Om wateroverlast en verdroging door klimaatverandering het hoofd te bieden, heeft Groene Mient plannen gemaakt om het hemelwater zo goed mogelijk in de tuin integreren. Daarvoor wordt half-open bestrating toegepast en zijn wadi’s in de tuin aangelegd.

Wadi is een acroniem van Water Afvoer Door Infiltratie. Het afstromend regenwater loopt van de daken en bestrating via gootjes naar de wadi, een begroeide greppel . In de toplaag van de wadi is grondverbetering toegepast zodat het regenwater beter kan infiltreren.De wadi’s zorgen er voor dat het regenwater wordt behouden in de bodem van de tuin of vertraagd kan worden afgevoerd naar de sloot naast het terrein van Groene Mient.

Op de foto’s is te zien hoe de zo juist aangelegde wadi’s worden getest door ze vol water te laten lopen.

Lees meer over dit initiatief van klimaatadaptie van Groene Mient en andere initiatieven in Haaglanden in een recent artikel  De Stad moet als een spons werken in het Algemeen Dagblad. Verder ook het artikel Een woonwijk met een ecologische visie op de website van MVO Nederland.

 2017.03.18 wadi's test 1 (Laura)           2017.03.18 wadi's test 2 (Laura)

Translate »
Back To Top