skip to Main Content

Op 30 november is de grondafgifteovereenkomst getekend door de Haagse wethouder Joris Wijsmuller en Groene Mient’ bestuursleden Gita van Duinen en  Arnout Swart. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst met de toekomstige bewoners van het sociaal ecologisch woonproject Groene Mient.

Voorzitter Gita en Weth. Wijsmuller tekenen overeenkomst grondoverdracht 30.11.2015

Na een jarenlange voorbereiding  kan nu eindelijk met de bouw van hun droomwoonproject begonnen worden. Het is het eerste grote Haagse kavelproject met een groep zelfbouwers (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) die samen een woningbouwproject realiseren.  De eerste paal gaat medio januari 2016 de grond in.

 

 

 

Tijdens de bijeenkomst in de Kavelwinkel in het Stadhuis Groene Mient en gem Den Haag tekenen overeenkomst grondoverdracht 30.11.2015prees de wethouder de vereniging Groene Mient en in het bijzonder voorzitter Gita, om haar volhardendheid om dit unieke woonproject te realiseren.

Hij wees op het belang van dit project vanwege het gebruik van natuurlijke en duurzame materialen en innovatieve technologie. Maar ook vanwege het bevorderen van sociale cohesie in de stad.

De gemeente Den Haag wil meer van dit soort initiatieven de ruimte geven.

 

weth Wijsmuller ontvangt kindermaquette Groene Mient 30.11.2015Bewoners kunnen zo samen voorzieningen realiseren wat individueel niet kan zoals een gezamenlijke tuin. En mensen kunnen zo ook bij elkaar wonen op basis van hun eigen wens zoals duurzaamheid en zorg voor elkaar. Hij hoopt dat het project een voorbeeld zal zijn voor andere CPO’s. Groene Mient’  voorzitter Gita van Duinen reageerde hierop met dat de vereniging vanzelfsprekend bereid is om haar ervaringen te delen.

 

kindermaquette Groene Mient 30.11.2015Tot slot kreeg de wethouder een maquette van het woonproject gemaakt door de toekomstige kinderbewoners van Groene Mient.

 

 

 

 

 

Translate »
Back To Top