skip to Main Content

http://www.sprangers.nl/web/templates/www/img/logo.pngDe realisatie van het sociale en ecologische woonproject Groene Mient in de Vruchtenbuurt in Den Haag is weer een stapje dichterbij gekomen. Voor de bouw van de 33 woningen is bouwbedrijf Sprangers geselecteerd. Alle woningen in het project zijn verkocht.

Groene Mient is een project op basis van collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo). Dat betekent dat de toekomstige bewoners samen projectontwikkelaar zijn. Zo selecteerden zij eerder Architektenkombinatie/FilliéVerhoeven voor het ontwerp van de 33 gezinswoningen, appartementen en maisonnettes. Elk huishouden heeft meerdere keren met de architecten om tafel gezeten om woonwensen te bespreken en mee te nemen in het ontwerp.
Het uitgangspunt bij de energievoorziening van Groene Mient is dat de woningen zoveel mogelijk energieneutraal en zelfvoorzienend zijn. Dat zal bereikt worden met inzet van zonnepanelen, warmtepompen, duurzaam opgewekte stroom en slimme balansventilatie.

Na een uitvoerig aanbestedingstraject is bouwbedrijf Sprangers uitgekozen om de woningen te bouwen. Ervaring met cpo-projecten en met duurzaam bouwen waren belangrijke criteria bij de keuze voor het in Breda gevestigde Sprangers Bouwbedrijf.
‘Groene Mient heeft met Sprangers een bedrijf in de arm genomen met veel ervaring in duurzaam bouwen. Het bedrijf heeft laten zien dat het de kennis in huis heeft om ons groene dorp in de hofstad te bouwen’, aldus Gita van Duinen, voorzitter van Groene Mient.

De eerste paal voor Groene Mient wordt waarschijnlijk in februari 2016 geslagen. Een jaar daarna is Den Haag een groene wijk rijker.

Translate »
Back To Top