Na de zomerstop is Groene Mient weer vol energie van start gegaan met een workshop tuin.

Groene Mient wil een gemeenschappelijke tuin aanleggen volgens de drie basisprincipes van Permacultuur: zorg voor de aarde, zorg voor de mens en eerlijk delen.  Met de ontwerpmethode van Permacultuur wordt geprobeerd een ecologische, eetbare tuin te maken die mooi en nuttig is voor mens en andere levende organismen.

 

Tijdens de workshop hebben we de verschillende functies van de tuin besproken en het padenplan en waar nieuwe bomen te planten. Groene Mient zal alle bomen herplanten die vanwege de bouw weggehaald moesten worden.

De tuin zal ook wadi’s krijgen. Wadi’s zorgen er voor dat het regenwater wordt behouden in de bodem van de tuin of vertraagd kan worden afgevoerd naar de sloot naast het terrein.
Wadi is een acroniem van Water Afvoer Door Infiltratie. Het afstromend regenwater loopt van daken en woonstraten via gootjes naar een met gras begroeide greppel: de wadi. In de toplaag van de wadi is grondverbetering toegepast zodat het regenwater beter kan infiltreren.

wadi