skip to Main Content

Dit voorjaar heeft de tuinwerkgroep van Groene Mient verschillende workshops georganiseerd voor  het verder ontwikkelen van onze gezamenlijke tuin. Hierbij zijn we geadviseerd door permacultuur deskundigen. Aandachtspunten in de workshops waren de verschillende functies van de tuin, wind, zon en schaduw, relief, spelen, ontmoeting, voedsel, water, beplanting aantrekkelijk voor mens en dier.

Op grond van de uitkomst van de workshops is een tuinplan uitgewerkt, dat tijdens de maandelijke tuinwerkdagen uitgevoerd gaat worden.

Meer lezen over de Groene Mient permacultuur tuin hier

Foto’s Groene Mient

Translate »
Back To Top