skip to Main Content

Op 17 januari konden op een feestelijke bijeenkomst de eerste Groene Mient’ bewoners zich inschrijven bij Sterk op Stroom, de nieuwe energiecoöperatie voor duurzame stroom in west Den Haag. Sommige ouders hadden met een blik op de toekomst hun kinderen meegenomen om zich samen in te schrijven.

Groene Mient wil een duurzame klimaat-neutrale wijk vormen. Daarom hebben de Groene Mient’ woningen geen gasaansluiting en zijn er verschillende duurzame energiesystemen toegepast. Al in 2017 is vanuit de bewoners van Groene Mient het initiatief ontstaan om niet alleen hun eigen huizen zo energiezuinig mogelijk te maken, maar ook om te onderzoeken hoe de hele Vruchtenbuurt op termijn ‘slim’ en ‘betaalbaar’ lokaal opgewekte duurzame stroom kan inzetten. Hiervoor wordt samengewerkt met de coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt, beter bekend als “Warm in de Wijk”. Zij werken aan de ontwikkeling van een warmtenet. Samen werken de coöperaties zo aan een Vruchtenbuurt zonder aardgas.

Met gebundelde kennis van verschillende bewoners van Groene Mient, adviezen van andere energiecoöperaties en geïnspireerd door ‘Warm in de wijk’ is in het najaar van 2019 de laatste hand aan de statuten van Sterk op Stroom gelegd.

Sterk op Stroom (SoS) gaat in de komende drie jaar in een experimentele setting (het Living Lab Groene Mient) onderzoek doen en het Smart Grid,- d.i. het slim inzetten van duurzaam lokaal opgewekte stroom-, in de praktijk te testen. Hiervoor zal ondermeer gebruik gemaakt worden van slimme ICT en hardware zoals een buurtbatterij waarin we energie kunnen opslaan of bi-directionele laadpalen.

Naast het Living Lab Groene Mient betrekt SoS ook bewoners van de Vruchtenbuurt. Om energie referentiedata van de verschillende woningtypes in de Vruchtenbuurt te kunnen verzamelen zoekt SoS ook hier 50 tot 100 woningen waar de slimme meter uitgelezen kan worden. Op basis van deze data kan te zijner tijd het Smart Grid uitgebreid worden naar west Den Haag.

Partners in dit experimenteel energienet zijn o.a. netwerkbeheerder Stedin, een energieleverancier en de gemeente Den Haag. Ondersteuning komt van kennisinstellingen als de Haagse Hogeschool en de Technische Universiteit Delft en het innovatieve ICT-bedrijf Spectral Energy.

Voor de start van het Living Lab Groene Mient ontvangt SoS een subsidie van de Provincie Zuid-Holland van EUR 75.000 en van de Gemeente Den Haag nog eens EUR 10.000. Vanuit SoS en de partners wordt meer dan EUR 75.000 in arbeidsuren ingezet als co-financiering.
De contributie voor het lidmaatschap van de coöperatie SoS is 25 euro per jaar.

Voor meer info stuur een bericht naar info@sterkopstroom.nl

Eerste inschrijving Sterk op Stroom (foto Groene Mient)
Slimme meter kastjes om energiedata te verzamelen voor Smart Grid
(foto Groene Mient)
Duurzame energieopwekking eco-woningen van Groene Mient
met op achtergrond de Vruchtenbuurt
(foto de Beeldstudio)
Translate »
Back To Top