skip to Main Content

Groene Mient wil een duurzame klimaat-neutrale wijk vormen. Daarom hebben de Groene Mient’  woningen geen gasaansluiting en zijn er verschillende duurzame energieconcepten toegepast. Woningen hebben nu een ‘kleinverbruik’ electriciteitsaansluiting. De vereniging heeft de ambitie om een coöperatie te vormen die haar leden energie levert als ‘ grootverbruiker’. Groene Mient wil daarmee gebruik maken van het Besluit experimenten decentrale electiciteitsopwekking (Rijksoverheid 28.02.2015). Deze regeling is voor coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s). Hiervoor is met betrokken partijen – Eneco Smart Energy, Stedin Netwerkbeheer, Joulz Diensten en de Gemeente Den Haag – een intentieverklaring getekend op 12 september tijdens de officiële opening van het Groene Mient sociaal ecologische woonproject. Deze intentieverklaring betreft het opstellen van een projectplan gericht op een experimenteel energienet (een virtueel decentraal elcetriciteitsnet). Met energiebedrijf Eneco en netwetbeheerder Stedin gaat Groene Mient onderzoeken of en hoe  alle energie binnen Groene Mient opgewekt, bewaard en geconsumeerd kan worden.

De achtergrond en inhoud van de intentieverklaring is te lezen hier.  Bekijk ook het filmpje Bewoners Den Haag nemen regie over energie – wijk Groene Mient.

2017.09.20 Opening Groene Mient Tekenen Energie Convenant 4           2017.09.20 Opening Groene Mient Tekenen Energie Convenant DSC00928

Ondertekening van de intentieverklaring door Groene Mient bestuursleden Karel Braun en Arjan Zwarteveen, Eneco CEO Jeroen de Haas,   Wethouder Den Haag Joris Wijsmuller, directeur Stedin/Joulz  Joep Weerts. Aanwezig is ook de voorzitter van het Energieakkoord Nederland Ed Nijpels.

2017.09.20 Opening Groene Mient Tekenen Energie Convenant 5          2017.09.20 Opening Groene Mient Tekenen Energie Convenant 3

Translate »
Back To Top